Corporate defense - Melero & Gené Advocats
Departament de Defensa Penal Corporativa: oferim una defensa penal corporativa adient i, en concret, compliance penals específics, reals i efectius.
corporate defense, melero, gené, advocats, barcelona, abogados, Departament, Defensa, Penal, Corporativa
22035
page,page-id-22035,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Corporate defense

Departament de Defensa Penal Corporativa

Marc Legislatiu

Amb l’entrada en vigor de l’1 de juliol de 2015,  de la LO 1/2015 de reforma del Codi Penal, s’ha produït un canvi transcendental en la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

 

Ara, a diferència del sistema de responsabilitat penal corporativa introduït en el 2010, el legislador transfereix a l’empresa nous deures en la prevenció i persecució dels delictes que puguin cometre’s en el seu si o a través de la seva activitat en el mercat. Així doncs, si l’empresa demostra que ha implementat, desenvolupat i supervisat un model d’organització i gestió –Compliance Program- que inclou mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes, aleshores, a diferència d’allò previst el 2010, aquests programes de compliment normatiu podran eximir de responsabilitat penal la mercantil en el cas que es produeixi un delicte en el si de l’empresa.

Si, per contra, l’empresa no acredita la posada en marxa d’un Compliance Program eficient o, simplement, no en té cap, també respondrà penalment pels delictes expressament previstos en el Codi Penal pels quals responen les persones jurídiques (entre altres: estafes, insolvència punible, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, contra el mercat i els consumidors, blanqueig, delictes tributaris, urbanístics, medi ambient, etc.). D’aquesta manera, el legislador insta a exercir el “control adient”, tal com succeeix des de fa temps en els països anglosaxons.

 

La novetat d’aquesta forma de prevenció basada en el traspàs del control penal a l’empresa, amb l’amenaça de la seva imputació, i del possible càstig penal, imposa a les mercantils la necessitat de proveir-se dels ja esmentats compliance programs.

Compliance Program

1.

 

Realització d’un mapa de riscos penals:

Identifiquem les activitats d’aquells àmbits en què puguin ser comesos delictes que s’han de prevenir.

2.

 

Procediments interns individualitzats i adaptats a l’activitat de l’empresa, amb eficàcia preventiva i reactiva:

Es tracta d’establir protocols o procediments que concreten el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, de presa de decisions i de la seva execució.

3.

 

Codi privat de sancions amb eficàcia preventiva i reactiva:

S’establirà un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures previstes en el model i prepararà l’empresa per afrontar amb èxit una possible investigació externa.

4.

 

Procés de formació i informació:

L’objectiu és garantir que els empleats tinguin el coneixement i la formació necessaris per complir amb les exigències procedimentals previstes.

5.

 

Compliance officer, oficial de compliment:

Les empreses imposaran l’obligació als treballadors d’informar dels possibles riscos d’incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i l’observança del model de prevenció –oficial de compliment-. Una pràctica habitual i estesa, per exemple, és la del canal de denúncies.

6.

 

Avaluació objectiva i readaptació constant:

S’haurà de realitzar una verificació periòdica del model, i també de la seva eventual modificació, quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, quan es produeixin canvis normatius o en l’organització de l’empresa, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada.

Equip de treball

El nostre departament de Defensa Penal Corporativa (Corporate Defense) aporta tot el seu coneixement en tècniques d’anàlisi, prevenció, control i reacció, que proporciona l’estudi dels models arbitrats en els països anglosaxons.

El nostre equip interdisciplinari és capaç d’acomplir amb èxit la difícil tasca d’oferir una defensa penal corporativa adient i, en concret, compliance penals específics, reals i efectius a través de l’estudi de les necessitats concretes de l’empresa, així com del nivell de risc als quals es troba exposada.

 

Format per advocats de reconeguda trajectòria en el Dret Penal d’empresa, així com d’investigadors universitaris, el nostre departament de defensa penal corporativa aporta tot el seu coneixement en tècniques d’anàlisi, prevenció, control i reacció, que proporciona l’estudi dels models arbitrats en els països anglosaxons.

Des del Departament de Defensa Penal corporativa:

S’assessora les oficines de compliment normatiu en el procés d’investigació interna.

Es realitzen programes de formació per a directius i treballadors de l’empresa.

S’elaboren i desenvolupen compliance programs individualitzats.

S’avaluen, es verifiquen i s’auditen compliance programs ja implementats.

Chambers and Partners ha reconegut en l’edició nacional del seu prestigiós ranking a Melero&Gené Advocats com un dels directoris més destacats en la seva especialitat: el dret penal.
Chambers and Partners publica, des de fa 20 anys, els directoris legals dels professionals més destacats en cada especialitat. La seva reputació es basa en l’objectivitat i independència del seu estudi. Disposem de més de 100 analistes dedicats en exclusiva a l’anàlisi del mercat legal per identificar els advocats més destacats del món i les firmes, que segons el criteri del mercat, desenvolupen una millor pràctica professional. Cap advocat pot pagar per aparèixer a la classificació de Chambers and Partners. Com a resultat, aquests directoris -publicats anualment- gaudeixen de gran prestigi i fiabilitat.